Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.R. Krol

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.R. Krol "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-06-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid Hof van Discipline
Instantie
Hof van Discipline
Plaats
Den Bosch
Datum ingang
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrechtspraak advocaten
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Commissie van Beroep in predikantszaken
Instantie
Gerefomeerde kerk (vrijgemaakt)
Datum ingang
01-09-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Commissie van Beroep voor het gereformeerd onderwijs
Datum ingang
01-05-1994
Soort bedrijf/instantie
Onderwijs
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Ad interim voorzitter
Instantie
Stichting Steun Reformatie Oostenrijk
Plaats
Nijkerk
Datum ingang
01-09-2011
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Ondersteunt in financiële zin kerken van de Evangelisch Reformierte Kirche in Oostenrijk
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-05-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum ingang
14-03-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
29-05-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum ingang
05-12-1995
Datum eind
13-03-1996
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
24-01-1990
Datum eind
13-03-1996
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Zwolle
Datum ingang
11-01-1983
Datum eind
23-01-1990
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Zwolle
Datum ingang
01-01-1981
Datum eind
10-01-1983
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Zwolle
Datum ingang
17-12-1981
Datum eind
10-01-1983

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)