Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.O. Zuurmond

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.O. Zuurmond "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-09-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Centrale Klachtencommissie van de Nederlandse Maatschappij van Tandheelkunde (NMT)
Plaats
Nieuwegein
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Klachtencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter
Instantie
Commissie geschillen in de jeugdzorg (CAO commissie voor arbeidsrechtelijke geschillen)
Plaats
Landelijke commissie
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Onafhankelijke geschillencommissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid (secretaris)
Instantie
Stichting beheer wijkcentrum Croesestraat
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Beheersstichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Beks en Beks advocaten
Plaats
Hilversum
Datum ingang
01-01-2000
Datum eind
31-03-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-08-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-05-2007
Datum eind
31-01-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)