Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.M.L. van Mulbregt

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.M.L. van Mulbregt "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
21-03-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoofd juridische zaken
Instantie
psychiatrische observatiekliniek
Plaats
Utrecht
Datum ingang
22-04-1997

Nevenbetrekkingen

Functie
Universitair docent, sectie forensische psychiatrie
Instantie
Willem Poupe Instituut van Strafrechtwetenschappen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
14-12-2009
Soort bedrijf/instantie
Universiteit Utrecht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)