Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.G. van Ommeren

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.G. van Ommeren "

Beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-10-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-10-2014

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Vrijwillig buurtbemiddelaar
Instantie
Participe Gouda
Plaats
Woerden
Datum ingang
30-06-2008
Datum eind
30-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Buurtbemiddeling, team Woerden
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
12-12-2013
Datum eind
30-09-2014
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-09-2014
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)