Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. Sap

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. Sap "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht scholengemeenschap
Instantie
CVOG
Plaats
Zeist/Driebergen
Datum ingang
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Oost Utrecht
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactielid
Instantie
Verkeersrecht (ANWB)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
15-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Juridisch tijdschrift Verkeersrecht
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
Letsel en Schade
Plaats
Utrecht
Datum ingang
15-04-2009
Soort bedrijf/instantie
betreft een adviesraad voor de redactie van een juridisch vakblad
Bezoldigd
Nee
Functie
Plv voorzitter van een bezwaarcommissie
Instantie
Raad voor Rechtsbijstand
Plaats
Den Haag en Utrecht
Datum ingang
18-05-2004
Soort bedrijf/instantie
Raad voor rechtbijstand: toevoegingverlenende instantie
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
O.a. OSR - Juridische Opleidingen, SDU, Academie van de rechtspraktijk, Lex Lumen, IVJO.
Plaats
O.a. Amsterdam en Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
diverse onderwijsinstellingen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Deelnemer
Instantie
Denktank voor de berekening van overlijdensschade
Plaats
Ede
Datum ingang
15-03-2011
Datum eind
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
studiegroep met betrekking tot de berekening van de overlijdensschade
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Stichting Keurmerk Letselschade
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
18-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting die keurmerken verleent aan kantoren die in de letselschadebranch werkzaam zijn
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Voedselbank Utrechtse Heuvelrug
Plaats
Doorn
Datum ingang
23-12-2011
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
charitatieve instelling
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
21-12-2001
Datum eind
31-08-2007
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Rotterdam
Datum ingang
23-02-2001
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)