Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.M.M. Steenberghe

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.M.M. Steenberghe "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Adviescommissie Burgelijkprocesrecht
Instantie
MvV&J
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Ministerie
Bezoldigd
Nee
Functie
Plv voorzitter Raad van Discipline ressort Arnhem-Leeuwarden
Instantie
Raad van Discipline
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-10-2011
Soort bedrijf/instantie
tuchtcollege
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid/penningmeester
Instantie
Stichting Bergverzet
Plaats
Houten
Datum ingang
01-07-2010
Soort bedrijf/instantie
stichting in het kader waarvan fietsactiviteiten van vrienden worden georganiseerd/ ondersteund
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
31-10-2002
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Beroep
Instantie
De vereniging van Familierechtadvocaten Scheidingsmediators
Plaats
Utrecht
Datum ingang
30-06-2008
Datum eind
30-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid/ penningmeester
Instantie
Klimvereniging Top-it
Plaats
Huizen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Sportvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Commissie van Toezicht
Instantie
klachtencommissie
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
klachtencommissie
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-11-2009
Datum eind
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Tuchtrechtspraak voor het notariaat
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
10-10-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-06-2003
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
09-12-2002
Datum eind
04-09-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2000
Datum eind
31-05-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-1999
Datum eind
30-09-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)