Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.AE. Uniken Venema

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.AE. Uniken Venema "

Beroepsgegevens

Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Kasteel Loenersloot
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting De Utrechtse Molens
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Het Utrechts Landschap
Plaats
De Bilt
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Maatschappelijke Advies Raad
Instantie
Universiteit Utrecht, departement Rechtsgeleerdheid
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-03-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Comité van Aanbeveling
Instantie
Studievereniging Sirius
Plaats
Utrecht
Datum ingang
24-09-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Egbert Uniken
Datum ingang
01-05-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-2007
Datum eind
30-09-2007
Functie
Coördinerend vice-president senior
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
11-01-2002
Datum eind
01-10-2005
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
27-08-1997
Datum eind
10-01-2002
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-1995
Datum eind
26-08-1997
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
10-08-1990
Datum eind
31-08-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)