Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.A. Ahmadali

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.A. Ahmadali "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
hoofd afdeling Programma- en Kennismanagement
Instantie
Forum
Plaats
Utrecht

Nevenbetrekkingen

Functie
Adviseur
Instantie
Stichting Suriprofs
Plaats
Bunnik
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Adviseur
Instantie
Stichting Voetbalsport Suriname
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Raad van advies Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES)
Plaats
Universiteit Amsterdam
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Fonds Rechtsbescherming Immigranten
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
docent verdiepingscursus vreemdelingenrecht
Instantie
Stichting Opleiding Sociaal Recht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1992
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting fonds Vliegramp Zanderij
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1989
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
09-06-2000
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-02-2001
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)