Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H. Manuel

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H. Manuel "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van de Commissie van Beroep
Instantie
Besturenraad Protestantse-Christelijk Voortgezet Onderwijs en Hoger Beroepsonderwijs
Plaats
Den Haag of Utrecht
Datum ingang
01-08-2013
Soort bedrijf/instantie
Kringenrechtspraak
Bezoldigd
Ja
Functie
Vice-president
Instantie
Int. Forum of Travel and Tourism Advocates (IFTTA)
Plaats
Amsterdam/ Zwolle
Datum ingang
15-10-2011
Soort bedrijf/instantie
vereniging van juristen reis en toerismerecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Gastdocent
Instantie
Nederlandse Politieacademie
Plaats
Apeldoorn/ Zutphen
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Onderwijs
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Christen Juristenvereniging (C.J.V.)
Plaats
Amersfoort/ Zwolle
Datum ingang
15-05-2003
Soort bedrijf/instantie
vereniging van Juristen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Beroep
Instantie
Protestants-Christelijk Voortgezet en Hoger Onderwijs
Plaats
Woerden
Datum ingang
10-03-2011
Datum eind
01-08-2013
Soort bedrijf/instantie
kringen rechtspraak
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
11-02-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
23-03-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-01-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
31-12-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
20-03-2002
Datum eind
31-03-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)