Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.P. Loman

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.P. Loman "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid VVE
Datum ingang
04-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter geschillencommissie recreatie
Instantie
Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-12-2010
Soort bedrijf/instantie
geschillencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter geschillencommissie reizen
Instantie
Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2007
Soort bedrijf/instantie
geschillencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Skal-Tuchtgerecht
Plaats
Zwolle
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Tuchtgerecht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-05-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
28-03-2001
Datum eind
30-04-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)