Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.F.Th. Hesselink

Rechtbank Midden-Nederland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.F.Th. Hesselink "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Collegium Willebrodi ac domus Pauperum
Plaats
Utrecht
Datum ingang
27-05-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Raad van Toezicht Stichting Rhijnhuysen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Be├źdigend College NVM
Plaats
Nieuwegein
Datum ingang
01-03-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid algemeen bestuur
Instantie
Stichting Nederlands Arbitrage Insituut
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-07-1995
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Centrale Raad van Toezicht NVM
Plaats
Amersfoort/Utrecht
Datum ingang
01-01-1990
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Raadsheer/plaatsvervanger
Instantie
gerechtshof
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-01-1989
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Stichting Maximiliaan van der Gucht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1987
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Stichting Agnes van Leeuwenberg
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1984
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Stichting Bartholomeus Gasthuis
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1983
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
28-02-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)