Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.G. van Arem

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.G. van Arem "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Interne mediatorspool
Instantie
Gerechten
Plaats
Lelystad
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Gerechten
Bezoldigd
Nee
Functie
Mede-oprichter en trainer
Instantie
Martial Minds
Plaats
op locatie
Datum ingang
01-12-2011
Soort bedrijf/instantie
workshops en trainingen op het terrein van principes van krijgskunst in communicatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de coachingspool
Instantie
SSR
Plaats
Lelystad
Datum ingang
01-07-2010
Soort bedrijf/instantie
coach en intervisiebegeleider
Bezoldigd
Nee
Functie
Mede-oprichter en eigenaar, mediator, coach, trainer en organisatieadviseur
Instantie
Inspirazi
Plaats
bij opdrachtgevers
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
trainer, coach, mediator en organisatie adviseur
Bezoldigd
Ja
Functie
Mediator, coach, trainer en organisatieadviseur in samenwerkingsverband met De Koning Mediation
Instantie
De Koning Mediation
Plaats
bij opdrachtgevers
Datum ingang
01-12-2008
Soort bedrijf/instantie
trainings en organisatie bureau voor verbetering van communicatie tussen overheden en burgers
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de coachingspool van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
Instantie
Ministerie van Veiligheid & Justitie
Plaats
divers
Datum ingang
15-02-2008
Soort bedrijf/instantie
coach en intervisiebegeleider
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent/trainer Alternative Dispute Resolution (ADR) met name mediation
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Datum ingang
01-09-2007
Soort bedrijf/instantie
Advocaten in basisopleiding tot advocaat
Bezoldigd
Ja
Functie
Expert en trainer op het gebied van Bestuurs- en Belastingrecht + mediation (naast rechtspraak) in Kroatië, Macedonië, Turkije en Oekraïne
Instantie
Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Finance Corporation (Wereldbank) en de Europese Unie/Raad van Europa
Datum ingang
15-03-2004
Soort bedrijf/instantie
internationale organisaties op terrein van economische ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking
Bezoldigd
Ja
Functie
Eigenaar, mediatior, coach, trainer en organisatieadviseur
Instantie
Van Arem mediation
Plaats
divers
Datum ingang
01-04-2002
Soort bedrijf/instantie
trainer, coach, mediator en organisatie adviseur
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
28-01-2000
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
24-08-1998
Datum eind
27-01-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)