Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. E.P. Insinger

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. E.P. Insinger "

Beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter
Instantie
Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen
Datum ingang
15-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Belangenbehartiging ca. 200 eigenaren Hist. Buitenplaats
Bezoldigd
Nee
Functie
Beheerder Landgoed
Instantie
Stichting Behoud natuurschoon Pijnenburg
Plaats
Baarn
Datum ingang
01-01-1990
Soort bedrijf/instantie
Anbi
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Werving en selectie
Instantie
Odgers Berndtson
Plaats
Amsterdam/ Baarn
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
executive searchbureau
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)