Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. E.H.M. Druijf

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. E.H.M. Druijf "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2015
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
14-08-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent vreemdelingenbewaring
Instantie
OSR (Opleidingscentrum voor Sociaal Recht)
Datum ingang
01-05-2007
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter klachtcommissie
Instantie
Cello
Plaats
Rosmalen / Vught
Datum ingang
01-04-2006
Soort bedrijf/instantie
Zorginstelling voor mensen met een beperking
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2014
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-06-2005
Datum eind
31-01-2011
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
25-02-1999
Datum eind
31-05-2005
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
16-09-1997
Datum eind
24-02-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
08-05-1995
Datum eind
24-02-1999
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-04-1992
Datum eind
15-09-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)