Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. E.A. Messer

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. E.A. Messer "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter Raad van Toezicht West
Instantie
NVM
Plaats
Utrecht/ Amersfoort
Datum ingang
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
NVM
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-03-2012
Soort bedrijf/instantie
tuchtrechtspraak
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2009
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
VoorzitterCollege van Beroep voor de Examens
Instantie
Hogere Hotelschool Den Haag
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
09-04-2008
Soort bedrijf/instantie
Hotelschool
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Raad van Toezicht NVM
Plaats
Utrecht/Amersfoort
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
28-02-2015
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-06-2003
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
28-01-2000
Datum eind
31-05-2003
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum ingang
03-11-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-12-1998
Datum eind
27-01-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-12-1998
Datum eind
27-01-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)