Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. D.J.A. Kuipers

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. D.J.A. Kuipers "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.
Functie
Waarnemend advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Arrondissementsofficier van justitie eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Kinderhospice De Glind
Plaats
Barneveld
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
SSR-Opleidingen
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Tuchtcommissie Betaald Voetbal van de KNVB
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter
Instantie
Bestuur de Rudolphstichting (de Glind)
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Arrondissementsofficier van justitie eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-10-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
05-07-2000
Datum eind
31-12-2012
Functie
Waarnemend advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-10-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
19-01-1998
Datum eind
30-09-2001
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
18-01-1998
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Zutphen
Datum ingang
07-08-1986
Datum eind
31-03-1994
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Zutphen
Datum ingang
03-09-1985
Datum eind
06-08-1986
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-1979
Datum eind
02-09-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)