Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. D.J. van Maanen

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. D.J. van Maanen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid gedragscommissie
Instantie
Gedragscode commissie van de vereniging voor Bouw en Infra Bouwend Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
gedragscommissie Bouwend Nederland
Bezoldigd
Ja
Functie
Vertrouwenspersoon
Instantie
Minister Calssschool/Stichting RK Onderwijs
Plaats
Naarden
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
primair onderwijs
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris-plaatsvervanger
Instantie
Stichting Raad van Arbitrage voor de Bouw
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Raad van Abitrage voor de Bouw
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-11-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-03-2004
Datum eind
31-10-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Alkmaar
Datum ingang
01-03-2003
Datum eind
29-02-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)