Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. D.A. Verburg

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. D.A. Verburg "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
05-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent universiteit
Instantie
Universiteit Utrecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent/ inleider
Instantie
Law at Web/ Boom juridische uitgevers
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2012
Soort bedrijf/instantie
onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent/ inleider
Instantie
ABD (Algemene Bestuursdienst), Ministerie van BZK
Plaats
Den Haag
Datum ingang
24-05-2012
Soort bedrijf/instantie
bestuursorgaan
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de Redactieraad AB
Instantie
Kluwer Deventer
Plaats
Utrecht/Deventer
Datum ingang
01-04-2012
Soort bedrijf/instantie
uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent/ Inleider
Instantie
Studiecentrum Kerckebosch
Plaats
Zeist
Datum ingang
01-02-2012
Soort bedrijf/instantie
onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent/ Inleider
Instantie
OSR Juridische opleidingen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-08-2011
Soort bedrijf/instantie
onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent/ inleider
Instantie
CPO, Radboud Universiteit
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-04-2009
Soort bedrijf/instantie
onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactielid JBplus
Instantie
SDU
Plaats
Den Haag/ Utrecht
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent/inleider
Instantie
Raad van State
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-12-2005
Soort bedrijf/instantie
Bestuursrechterlijk college
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Universiteit Leiden juridisch PAO
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-11-2005
Soort bedrijf/instantie
onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent/inleider
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
02-04-1998
Soort bedrijf/instantie
onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent keuzevak voor beroepsopleiding Advocatuur
Instantie
CPO Dialogue
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-01-2015
Datum eind
31-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de redactie Kennisbank Bestuursrecht
Instantie
Reed Business
Plaats
Utrecht/ Den Haag
Datum ingang
13-02-2013
Datum eind
31-12-2015
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de Adviescommissie bezwaarschriften ACM
Instantie
Autoriteit Consument en Markt
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-03-2012
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
autoriteit/bestuursorgaan
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Instituut voor Juridische Opleidingen
Plaats
Gouda
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
onderwijsinstelling
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-07-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2001
Datum eind
30-06-2008
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2004
Datum eind
31-12-2005
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
28-07-2000
Datum eind
31-08-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
28-07-2000
Datum eind
31-08-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)