Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. D. Wachter

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. D. Wachter "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting Keurmerk Letselschade
Plaats
Utrecht
Datum ingang
18-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Docentschap
Instantie
o.m. Kerkebosch
Plaats
divers
Datum ingang
01-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Klachtenfunctionaris
Instantie
Stichting Keurmerk Letselschade
Plaats
Alphen aan de Rijn
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
18-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Toezichthouder in letselschadebranche
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
09-10-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Bezoldigd rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-01-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)