Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. C. Slothouber

Rechtbank Midden-Nederland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. C. Slothouber "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-12-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
01-12-2008
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Utrecht
Datum ingang
01-06-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-07-1992
Datum eind
31-03-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
28-05-1990
Datum eind
30-06-1992
Functie
Voorzitter
Instantie
Raad van beroep Utrecht
Datum ingang
01-11-1989
Datum eind
30-06-1992
Functie
Ondervoorzitter
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
04-10-1984
Datum eind
31-10-1989
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
02-03-1983
Datum eind
03-10-1984
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Groningen
Datum ingang
02-05-1984
Datum eind
03-10-1984

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)