Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.W.M. van Hoof

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.W.M. van Hoof "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
30-09-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
09-12-1998
Datum eind
30-04-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
23-09-1998
Datum eind
08-12-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
25-06-1997
Datum eind
12-10-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
16-09-1997
Datum eind
22-09-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)