Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.S. Penders

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.S. Penders "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Nederlandse Artsen Acupuncturisten Vereniging
Plaats
Woerden
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
beroepsvereniging in de gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja
Functie
Beklagrechter
Instantie
Pieter Baan Centrum
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Penitentiare inrichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
Pieter Baan Centrum
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-07-2011
Soort bedrijf/instantie
Penitentiare inrichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
31-12-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)