Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.J.P. Schotman

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.J.P. Schotman "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-11-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-08-2003
Datum eind
01-11-2009
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
15-06-1998
Datum eind
31-10-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-11-2005
Datum eind
31-10-2007
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Amsterdam
Datum ingang
01-01-1993
Datum eind
14-06-1998
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
02-05-1991
Datum eind
31-12-1992
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
01-03-1990
Datum eind
01-05-1991
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-09-1985
Datum eind
28-02-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)