Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.A.T. van Rens

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.A.T. van Rens "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris van het bestuur
Instantie
Stichting Brahma Kumaris Spirituele Academie
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-02-2007
Soort bedrijf/instantie
ANBI algemeen nut beogende instelling (meditatie instituut)
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Insolad Toetsingscommissie
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-03-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
29-02-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
15-01-2002
Datum eind
31-12-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-11-2000
Datum eind
14-01-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
09-11-2000
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)