Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. ing. D.E.H. baron van Ittersum

Rechtbank Midden-Nederland



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. ing. D.E.H. baron van Ittersum "

Beroepsgegevens

Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
27-11-2013
Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Overijssel
Datum ingang
22-04-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting de Oldenhof
Plaats
Vollehoven
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Landgoed stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid commissie grond en pachtbeleid
Instantie
Federatie particulier grondbezit
Plaats
De Klomp
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Belangenorganisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Gewin Storm de Gravefonds
Datum ingang
01-07-2010
Soort bedrijf/instantie
Landgoed stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter/ rentemeester bestuur Stichting Baron van Ittersumfonds
Instantie
Stichting Baron van Ittersumfonds
Plaats
Heino
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Langoed stichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Rentmeester en adviseur
Instantie
Kendes Rentmeesters en Adviseurs B.V.
Plaats
Veenendaal
Datum ingang
01-03-2007

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)