Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. drs. E. Jonasse

Rechtbank Midden-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. drs. E. Jonasse "

Beroepsgegevens

Functie
Lid van het bestuur
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Kultushus Warnsveld
Plaats
Zutphen
Datum ingang
15-04-2014
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Kulturhus Warnsveld
Plaats
Zutphen
Datum ingang
12-05-2009
Datum eind
15-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Directeur bedrijfsvoering
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)