Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. A.H.M. van Roomen

Rechtbank Midden-Nederland

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. A.H.M. van Roomen "

Beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Grondkamer Noord-West
Instantie
Grondkamer Noord-West
Plaats
Leusden
Datum ingang
01-09-1989
Datum eind
01-01-2018
Soort bedrijf/instantie
Grondkamer
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter District Arnhem-Friesland Campina
Instantie
Royal Friesland Campina
Plaats
Leusden
Datum ingang
01-05-2005
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Zuivelbedrijf
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Ledenraad Friesland Campina
Instantie
Friesland Campina
Plaats
Leusden
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Zuivel co├Ârperatie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Plaatsvervangend deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
20-02-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)