Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.dr. W.H.B. Dreissen

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.dr. W.H.B. Dreissen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoofddocent straf- en strafprocesrecht
Instantie
Open Universiteit Nederland
Plaats
Heerlen

Nevenbetrekkingen

Functie
docent Strafrechtelijk Bewijsrecht
Instantie
Universiteit Maastricht
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-10-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
bestuurslid
Instantie
Stichtingsbestuur wijkcentrum De Luibe
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-09-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
docent Bewijsrecht
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Plaats
Zutphen
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
bestuurslid
Instantie
Buurtraad Oud-Caberg
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-04-2000
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
universitair hoofddocent straf- en strafprocesrecht
Instantie
Open Universiteit Nederland
Plaats
Heerlen
Datum ingang
01-10-2009

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
30-03-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)