Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.dr. M.C.A.E. van Binnebeke

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.dr. M.C.A.E. van Binnebeke "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
19-07-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent SSR cursus magistratuur en deskundigen
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Penningmeester
Instantie
Archeologisch dispuut Talpa
Datum ingang
01-01-1986
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-05-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
21-12-2000
Datum eind
30-04-2007
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2000
Datum eind
20-12-2000
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-04-1995
Datum eind
31-12-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)