Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.dr. A.C. Oosterman-Meulenbeld

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.dr. A.C. Oosterman-Meulenbeld "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding, afdeling Maastricht
Plaats
Maastricht
Datum ingang
08-02-2011
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
regionaal tuchtcollege
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
tuchtcollege
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
13-10-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
30-06-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Heerlen
Datum ingang
01-01-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Maastricht
Datum ingang
11-04-1997
Datum eind
31-12-1999
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
02-04-1993
Datum eind
31-12-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
20-12-1991
Datum eind
01-04-1993

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)