Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. S.A.M.C. van de Winkel

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. S.A.M.C. van de Winkel "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
25-06-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
25-06-2007
Datum eind
24-06-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-03-2006
Datum eind
24-06-2008
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-04-2002
Datum eind
24-06-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)