Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. R.M.P.G. Niessen-Cobben

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. R.M.P.G. Niessen-Cobben "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Fiscaal advocaat
Instantie
Nauta Dutilh
Plaats
Rotterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Freelance auteur
Instantie
-
Plaats
Roermond
Datum ingang
01-11-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Hoofdredacteur
Instantie
Tijdschrift formeel belastingrecht
Datum ingang
01-02-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Vaste medewerker
Instantie
Fiscaal weekblad FED
Datum ingang
01-10-2000
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Vaste medewerker
Instantie
Nederlands tijdschrift fiscaal recht
Datum ingang
01-05-2000
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Vaste medewerker
Instantie
Losdelige Bestuursprocesrecht
Datum ingang
01-07-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Vaste medewerker
Instantie
Checkboek voor Advocaten
Datum ingang
01-01-1989
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
29-11-2001
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)