Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. N.H.W. Montulet-van der Meer

Rechtbank Limburg

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. N.H.W. Montulet-van der Meer "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair docent procesrecht/plv. Co├Ârdinator Oefenrechtbank UM
Instantie
Universiteit Maastricht
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-03-1994

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Ledenraad
Instantie
MVV
Plaats
Maastricht
Datum ingang
21-06-2011
Soort bedrijf/instantie
ledenraad
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Medezeggenschapsraad
Instantie
Basisschool St. Aloysius
Plaats
Maastricht
Datum ingang
25-01-2011
Soort bedrijf/instantie
basisonderwijs
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
29-09-2003
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)