Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.M. Bijker-Veen

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.M. Bijker-Veen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
15-07-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Contactpersoon van het vak recht
Instantie
IMC-Weekendschool
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-07-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior officier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
14-07-2015
Functie
senior officier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Maastricht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Maastricht
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Arnhem
Datum ingang
01-06-2007
Datum eind
31-01-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-02-2004
Datum eind
01-06-2007
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-04-1995
Datum eind
31-01-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)