Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.A.M. van Uum

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.A.M. van Uum "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter bestuur stichting de Maasgouwschool
Instantie
Stichting Tyltylschool de Maasgouwl
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-06-1996
Soort bedrijf/instantie
school voor meervoudig gehandicapte kinderen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-11-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-02-2001
Datum eind
31-10-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
14-11-2001
Datum eind
31-10-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)