Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. K.M.P. Jacobs

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. K.M.P. Jacobs "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-04-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter geschillencommissie
Instantie
regionale geschillencommissie van de woningcorporaties Noord- en Midden Limburg
Plaats
Noord- en Midden Limburg
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
woningcorporaties
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-04-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-12-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Arrondissementsparket Roermond
Datum ingang
01-10-2007
Datum eind
30-09-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)