Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths-van Meerwijk

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. K.A.J.C.M. van den Berg Jeths-van Meerwijk "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2016
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
03-04-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Plvv-Voorzitter RTG, voorzitten vanhet college bij klachten tegen medici die BIG geregistreerd zijn
Instantie
Regionaal Medisch tuchtcollege
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
medisch tuchtcollege
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid-jurist RTG, deelname aan het college bij klachten tegen medici die BIG geregistreerd zijn
Instantie
Regionaal Medisch Tuchtcollege
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-05-2011
Soort bedrijf/instantie
medisch tuchtcollege
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter medezeggenschapsraad
Instantie
basisschool Saltoschool Floralaan
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
basisschool
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-03-2006
Datum eind
01-01-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-03-2007
Datum eind
31-12-2007

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)