Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.S. Holthuis

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.S. Holthuis "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Oudercommissie
Instantie
Basisschool Sint Pieter
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
basisschool
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
15-10-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
14-10-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-09-2008
Datum eind
31-01-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
06-04-2006
Datum eind
31-01-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
31-08-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)