Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. I.M. Etman

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. I.M. Etman "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter en lid Algemene Wet Bestuursrecht bezwarencommissie
Instantie
bezwarencommissie inzake personele aangelegenheden universiteit Maastricht
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
bezwarencommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-11-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
31-10-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-02-2003
Datum eind
31-12-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
27-01-2003
Datum eind
31-12-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)