Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. I. Becker-Hartenhof

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. I. Becker-Hartenhof "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Studie- en scriptiebegeleiding; budgetbeheer
Instantie
Hartenhof management
Plaats
Warsage (België)
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Z.Z.P. bedrijf
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter bezwarencommissie Sociaal Statuut
Instantie
Essent
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-05-1996
Soort bedrijf/instantie
energiebedrijf
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-08-2002
Datum eind
31-12-2006
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
02-12-1991
Datum eind
31-07-2002
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
12-12-1989
Datum eind
02-12-1991
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
12-12-1989
Datum eind
01-12-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)