Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.P.J. Rutten

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.P.J. Rutten "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Wooninc. te Eindhoven
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
30-01-2007
Soort bedrijf/instantie
woningstichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Klachtencommissie V van de Raad voor de Kinderbescherming
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-12-2006
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de Kinderbescherming
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter van muziekvereniging
Instantie
Samba Douro
Plaats
Swalmen
Datum ingang
01-01-2014
Datum eind
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Braziliaanse percussieband
Bezoldigd
Nee
Functie
Penningmeester
Instantie
Samba Douro (Brazilliaanse percussieband)
Plaats
Swalmen
Datum ingang
26-03-2008
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-10-2003
Datum eind
31-12-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
30-09-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
12-11-2001
Datum eind
30-09-2003
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-10-1998
Datum eind
11-11-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)