Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.J.M. Boogaard-Derix

Rechtbank Limburg

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.J.M. Boogaard-Derix "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-05-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Beheer
Instantie
Stichting Praktijkonderwijs Roermond e.o.
Plaats
Roermond
Datum ingang
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Vrijwilligerswerk
Instantie
De Ark
Plaats
Roermond
Datum ingang
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
hospice
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Commissarissen
Instantie
Westrom Holding B.V.
Plaats
Roermond
Datum ingang
01-07-2010
Soort bedrijf/instantie
behorend bij Gemeenschappelijke regeling Westrom
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Aan het Werk
Plaats
Roermond
Datum ingang
01-03-2010
Soort bedrijf/instantie
behorend bij Gemeenschappelijke regeling Westrom
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Baanmobiel
Plaats
Roermond
Datum ingang
01-03-2010
Soort bedrijf/instantie
behorend bij Gemeenschappelijke regeling Westrom
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Bevordering Werkgelegenheid
Plaats
Roermond
Datum ingang
01-03-2010
Soort bedrijf/instantie
behorend bij Gemeenschappelijke regeling Westrom
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid dagelijks bestuur en adviseur algemeen bestuur
Instantie
Westrom
Plaats
Roermond
Datum ingang
01-03-2010
Soort bedrijf/instantie
uitvoeringsorganisatie diverse wettelijke regeling w.o. de WSW, Wwb (sociale werkvoorziening)
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Klachtencommissie medewerkers Stichting PSW
Plaats
Roermond
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-04-2015
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
28-02-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-11-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-11-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-03-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-03-2010
Datum eind
31-10-2012
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
22-01-2002
Datum eind
28-02-2010
Functie
Co├Ârdinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-10-2001
Datum eind
21-01-2002
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
09-09-1993
Datum eind
30-09-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
25-01-1989
Datum eind
08-09-1993
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Roermond
Datum ingang
19-12-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur tevens rechter plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
31-10-1984
Datum eind
24-01-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)