Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.A.M. Schaap-Meulemeester "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Rechtsprekend (plv.) lid RSJ
Instantie
RSJ
Plaats
geen vaste plaats
Datum ingang
01-05-2012
Datum eind
01-05-2018
Soort bedrijf/instantie
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-09-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-02-2003
Datum eind
31-08-2003
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
07-06-2002
Datum eind
31-01-2003
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Zwolle
Datum ingang
01-07-1996
Datum eind
06-06-2002
Functie
Buitengewoon verlof
Instantie
Arrondissementsparket Roermond
Datum ingang
01-07-1995
Datum eind
30-06-1996
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Roermond
Datum ingang
15-04-1988
Datum eind
30-06-1995
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Roermond
Datum ingang
01-05-1987
Datum eind
14-04-1988
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Roermond
Datum ingang
01-05-1986
Datum eind
30-04-1987

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)