Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C. Wapenaar

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C. Wapenaar "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid tennisvereniging (vertegenwoordiging jeugdcommissie)
Instantie
TV de Gelimmet
Plaats
Mheer
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
sportvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-2002
Datum eind
30-04-2008
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
11-03-2001
Datum eind
31-07-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
22-03-2001
Datum eind
31-07-2002
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
10-03-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
16-09-1997
Datum eind
18-05-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)