Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. B.W.P.M. Corbey-Smits

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. B.W.P.M. Corbey-Smits "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Cursus Awb
Plaats
Roermond
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Secretaris
Instantie
Scheidsgerecht AMF
Plaats
Heerlen
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
12-11-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
30-11-2000
Datum eind
11-11-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)