Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.M. Schutte

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.M. Schutte "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid en vice-voorzitter geschillencommissie
Instantie
Regionale Geschillencommissie Woningcorporaties Noord- en Midden-Limburg
Plaats
Venlo/Blerick
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
geschillencommissie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
29-09-1999
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Maastricht
Datum ingang
28-03-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-04-1998
Datum eind
28-09-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
14-11-1995
Datum eind
28-09-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)