Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. O.M. de Lange

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. O.M. de Lange "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-08-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
07-06-2002
Datum eind
31-07-2005
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
30-01-2002
Datum eind
06-06-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
06-06-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
06-06-2002
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
21-01-1993
Datum eind
29-01-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Boxmeer
Datum ingang
01-01-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Eindhoven
Datum ingang
01-01-1998
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Roermond
Datum ingang
11-04-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Venlo
Datum ingang
11-04-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
26-10-1990
Datum eind
20-01-1993
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
28-01-1987
Datum eind
20-10-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)