Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. E.J. Govaers

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. E.J. Govaers "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-04-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
Raad voor de rechtspraak
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
landelijke selectiecommissie rechters (LSR)
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent/inleider
Instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Academie voor de Rechtspraktijk
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur
Instantie
Kennisbank Bestuursrecht/Commentaar Awb (Reed Business BV)
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Redactie Trema (Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht)
Datum ingang
01-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
Centrum voor Postacademisch Onderwijs (CPO)
Plaats
Radboud Universiteit Nijmegen
Datum ingang
01-03-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend lid bezwaarschriftencommissie voor Algemene Zaken
Instantie
Waterschap De Dommel
Plaats
Boxtel
Datum ingang
01-06-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
Mariënburg Groep Opleidingen
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter commissie bezwaar/beroep (kamer 3)
Instantie
Gemeente 's-Hertogenbosch
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-06-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-07-2011
Datum eind
31-03-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
28-05-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
30-06-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
06-02-2001
Datum eind
02-12-2008
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-07-2005
Datum eind
31-08-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-07-2005
Datum eind
31-08-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)