Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. A.W. Oosterman

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. A.W. Oosterman "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-05-2015

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Commissie Overheidsmediation NMI
Datum ingang
01-06-2006
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Mediation Instituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Landelijke Commissie Evaluatie Mediators doorverwijzingsvoorzieningen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
19-11-2010
Datum eind
16-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Raad voor Rechtsbijstand
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-04-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-08-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-09-2003
Datum eind
31-07-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)