Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. R.J.G.H. Seerden

Rechtbank LimburgBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. R.J.G.H. Seerden "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid medezeggenschapsraad
Instantie
Basisschool Aloysius/Kindcentrum Aloysius
Plaats
Maastricht
Datum ingang
15-03-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
universitair hoofddocent (rechtsvergelijkend) bestuuurs- en omgevingsrecht
Instantie
Universiteit Maastricht
Datum ingang
01-09-2000
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Medewerker
Instantie
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Plaats
Maastricht
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-08-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
01-04-2000
Datum eind
31-07-2003

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)